Poczucie własnej wartości też można budować


14 listopada 2023 r.

O umiejętnościch wspierających wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci.

Serdecznie zapraszamy na warsztat dla rodzin pt." „Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci”, który poprowadzi dla nas Katarzyna Wróż, psycholog.
Podczas warsztatów poruszane będą takie tematy jak:
1. Rozwój dzieci i wyzwania na poszczególnych etapach.
2. Filary poczucia własnej wartości.
3. Możliwe sposoby wspierania dzieci w ich trudnościach, praca na zasobach.
4. Słowa a poczucie własnej wartości.
5. Skąd się bierze poczucie własnej wartości u dzieci?
6. Jak wspierać poczucie wartości u dzieci?
7. Jakie słowa budują wysokie poczucie własnej wartości?
8. Komunikaty, które osłabiają poczucie własnej wartości.
Pozytywna i adekwatna samoocena to fundament, na którym opiera się prawidłowy rozwój dziecka. Dziecko, które posiada pozytywny obraz własnej osoby chętniej eksploruje otaczającą go rzeczywistość, nabywa nowe kompetencje, nawiązuje trwalsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Zdrowa samoocena oznacza, że dziecko ma silne poczucie własnej wartości. Rozumie i akceptuje swoje słabości a także docenia swoje mocne strony i cieszy się nimi.
Celem warsztatów będzie nabycie umiejętności wspierających wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci, które przełoży się na wszystkie sfery rozwoju i życia dziecka. Skutkuje to większym zaufaniem do swoich pomysłów i chęcią do realizacji celów. Dziecko jest wytrwałe i konsekwentne w działaniach, posiada większą świadomość swoich mocnych stron, jest kreatywne i twórcze. Lepiej radzi sobie ze zmianami, nie boi się przyznawać do błędów, a popełnianie błędów nie skutkuje zaniechaniem działania. Dziecko z wysokim poczuciem własnej wartości łatwiej komunikuje się z innymi, potrafi współpracować i budować trwałe relacje.
Razem tworzymy miejsca przyjazne Rodzinom!
Dofinansowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po Pierwsze Rodzina.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter